Pomoc prawna – usługi w Szczecinie

Nasza kancelaria adwokacka świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych, jak i zajmuje się obsługą prawną firm. Oferujemy też pomoc prawną wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom i stowarzyszeniom w zakresie:

 • prawa cywilnego;
 • prawa handlowego;
 • prawa karnego;
 • prawa lokalowego;
 • prawa pracy;
 • prawa rodzinnego;
 • prawa spadkowego;
 • prawa wspólnot mieszkaniowych;
 • prawa zamówień publicznych;
 • prawa finansowego;
 • gospodarki nieruchomościami.

 

Porady prawne i nie tylko – nasze usługi 

Udzielamy porad prawnych z zakresu różnych dyscyplin prawa. Oferta kancelarii obejmuje dużo szerszy zakres działalności obejmujący:

 • porady prawne i konsultacje;
 • sporządzenie opinii prawnych;
 • analizę, opiniowanie i redagowanie umów;
 • prowadzenie korespondencji w imieniu klienta;
 • sporządzanie wezwań, wniosków, reklamacji, podań, umów, pozwów, pism procesowych, odwołań, skarg;
 • tworzenie, przekształcanie, likwidację podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń, spółdzielni;
 • reprezentację klienta przed organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej i samorządowej;
 • windykację należności pieniężnych i innych świadczeń;
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.
Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego
Adw. Monika Plisecka-Wajdziak, r.pr. Krzysztof Kieczka s.c.

ul. Kaszubska 27 d/1, 70-226 Szczecin, tel.: 91 485 87 50, 91 433 43 12
© Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Adwokata i Radcy PrawnegoAdw. Monika Plisecka-Wajdziak, r.pr. Krzysztof Kieczka s.c.