Kiedy warto zasięgnąć opinię prawną?

Styczeń 3, 2020

Polska uznawana jest za kraj o stosunkowo niskiej świadomości prawnej. Sprawia to, że wciąż zbyt rzadko korzystamy z pomocy kancelarii adwokackich, tracąc tym samym szansę na walkę o swoje prawa i często nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że nam przysługują. W jakich konkretnie sytuacjach mogłyby pomóc nam usługi określane mianem opinii prawnych?

Czym są opinie prawne?

Opinia prawna to dokument sporządzany przez radcę prawnego lub adwokata, na który składa się pisemna analiza zagadnienia określonego przez klienta. Na ocenę tę składają się: opis problemu, jego analiza, wskazanie sposobów rozwiązania problemu i ewentualnych zagrożeń mogących pojawić się na drodze do jego rozwiązania, a także końcowe wnioski.

W jakich sytuacjach warto zasięgnąć opinii prawnej?

Najczęstszymi sytuacjami, w których uzyskanie opinii prawnej staje się uzasadnione są przypadki z dziedzin:

- prawa prywatnego,

- prawa własności,

- prawa pracy,

- prawa spadkowego.

Wątpliwości w tych obszarach sprawiają, że klient chce najczęściej upewnić się, czy podjęcie przez niego określonych działań (np. podpisanie umowy najmu lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej), będzie korzystne z jego punktu widzenia. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie na wypadek zawarcia w umowie zapisów prawnych, które mogłyby narazić klienta np. na szkody materialne.

Pozostałe atuty wynikające z korzystania z opinii prawnej

Próba samodzielnego zmierzenia się ze skomplikowanymi kwestiami natury prawnej przez laika to nierzadko narażanie się na dodatkowe problemy. Korzystanie z opinii wydanej przez adwokata lub radcę prawnego pomoże więc nie tylko zaoszczędzić czas, ale również uchronić przed sporami, a nawet koniecznością wejścia na drogę sądową. Zasięgnięcie opinii jest więc swego rodzaju czynnością prewencyjną, która ma uchronić przed często nieprzewidzianymi konsekwencjami podejmowanych działań natury prawnej.

W przypadku chęci zasięgnięcia opinii prawnych, a także szeregu innych usług w tym zakresie, serdecznie zachęcamy do skorzystania z pomocy naszej kancelarii adwokackiej.

Wróć

Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego
Adw. Monika Plisecka-Wajdziak, r.pr. Krzysztof Kieczka s.c.

ul. Kaszubska 27 d/1, 70-226 Szczecin, tel.: 91 485 87 50, 91 433 43 12
© Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Adwokata i Radcy PrawnegoAdw. Monika Plisecka-Wajdziak, r.pr. Krzysztof Kieczka s.c.
Polityka prywatności