Jak skutecznie dochodzić odszkodowania?

Luty 11, 2020

Wypadek, kolizja, stłuczka - każdy poszkodowany chce otrzymać odszkodowanie, aby jak najszybciej wrócić do życia sprzed wypadku. Niezależnie czy ucierpiało nasze zdrowie, czy mienie, powinno nam zostać wypłacone zadośćuczynienie. Takich roszczeń możemy dochodzić na dwa sposoby – polubownie lub drogą sądową. Zawsze warto rozpocząć od polubownego rozpatrywania sprawy, jednak uzyskiwanie świadczeń nie zawsze jest proste. Czasami staje się długim procesem, który kończy się w sądzie.

Polubowne uzyskiwanie odszkodowania

Pierwszym etapem dochodzenia odszkodowania jest złożenie wniosku w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Taki dokument opisuje przebieg zdarzenia. Jeśli wniosek dotyczy naszego zdrowia, powinien opisywać również etapy leczenia. Pismo zawiera informacje, jakich kwot dochodzimy. Najlepiej dołączyć do niego rozległą dokumentację, która będzie podstawą do rozpatrzenia wniosku.

Jeśli uczestniczyliśmy w wypadku samochodowym, a sprawca wypadku potwierdza swoją winę, należy wziąć od niego stosowne oświadczenie z danymi osobowymi, numerem pojazdu i datą zdarzenia. Jeśli sprawca zdarzenia nie przyznaje się do winy, trzeba wezwać policję, a do dokumentów dołączyć kopię protokołu policyjnego. Warto jest również wykonać zdjęcia miejsca zdarzenia i wezwać rzeczoznawcę.

Zebrana dokumentacja będzie decydować o decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Jeśli otrzymaliśmy odmowę uzyskania roszczeń, powinniśmy podjąć negocjacje. Warto o wsparcie w dochodzeniu odszkodowania zwrócić się do profesjonalnej kancelarii prawnej.

Uzyskiwanie odszkodowania na drodze sądowej

Jeśli nie uzyskaliśmy odszkodowania drogą polubowną lub jego kwota jest rażąco niska, powinniśmy przenieść dochodzenie roszczeń na drogę sądową. Należy złożyć pozew sądowy w miejscu działania siedziby ubezpieczyciela lub jego oddziału. Tutaj również należy zgromadzić dokumentację, która będzie dowodem w sprawie. W tym miejscu warto zwrócić się do kancelarii prawnej o pomoc w reprezentowaniu poszkodowanego w trakcie rozpraw. Profesjonalne prowadzenie sprawy może przyczynić się nie tylko do wygranej.  Korzystny wynik sprawy będzie obligował ubezpieczyciela do pokrycia kosztów sądowych.

Wróć

Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego
Adw. Monika Plisecka-Wajdziak, r.pr. Krzysztof Kieczka s.c.

ul. Kaszubska 27 d/1, 70-226 Szczecin, tel.: 91 485 87 50, 91 433 43 12
© Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Adwokata i Radcy PrawnegoAdw. Monika Plisecka-Wajdziak, r.pr. Krzysztof Kieczka s.c.
Polityka prywatności