Czyżby czynsze do poprawki?

Po wyroku Sądu w Koszalinie, oddalającego powództwa lokatorów o zwrot nadpłaconego czynszu,  gdzie Sąd badając ważność oświadczenia o wypowiedzeniu stawki czynszu uznał je za ważnie złożone, przyjmując także ważność Zarządzenia Prezydenta Koszalina, w Szczecinie powraca sprawa podwyżek z 2007 roku uznanych za nieważnie w zasobie obejmującym lokale Zarządu Budynków i lokali Komunalnych. Przy tej też okazji, rodzi się pytanie o prawidłowość wyliczenia wysokości dokonanej ostatnio podwyżki.

Ostatnie wprowadzenie podwyżek stawek opłat czynszowych za lokale komunalne w Szczecinie, zostało zrekompensowane tzw. „kotwicą” ograniczającą wysokość podwyżki do 50% stawki czynszu obowiązującej na dzień 1 października 2012 r. Wszystko byłoby w miarę jasne i klarowne, gdyby nie stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Szczecina z 2007 r. i uznanie przez Sąd w Szczecinie za nieważne oświadczenie o wypowiedzeniu dotychczasowej stawki opłat czynszowych dokonane w 2007 r., w zasobach Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. Wiąże się z tym, prawidłowe zdefiniowanie i określenie co do wysokości podstawy podwyżki, czyli wysokości stawki czynszu obowiązującej na dzień 1 października 2012 r. Skoro, za nieważne należy uznać wypowiedzenie stawki czynszu dokonane w 2007 roku, to obowiązującą stawką jest stawka z 2002 roku i to ona winna być stawką bazową dokonanej podwyżki. Ponieważ stawka ma być obowiązująca a jej wypowiedzenie z 2007 roku uznano za nieważne, to bez znaczenia jest faktycznie płacona przez lokatora stawka, bo mimo nawet dobrowolności jej płatność, w obliczu reguł jej ustalania nie jest ona prawidłowo ustalona a tym samym obowiązująca. Lokatorom w Szczecinie, na innej podstawie, niż w sprawach w Koszalinie, przysługiwać może w stosunku do Gminy Miasto Szczecin prawo żądania zwrotu nadpłaconego czynszu najmu przynajmniej za okres do kiedy dowiedzieli się o prawie do żądania zwrotu, a niezależnie o tego, prawo do uznania, iż ostatnia podwyżka była dokonania w niezgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi wysokości i żądanie zwrotu nadpłaconego czynszu za ten okres.

Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego
Adw. Monika Plisecka-Wajdziak, r.pr. Krzysztof Kieczka s.c.

ul. Kaszubska 27 d/1, 70-226 Szczecin, tel.: 91 485 87 50, 91 433 43 12
© Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Adwokata i Radcy PrawnegoAdw. Monika Plisecka-Wajdziak, r.pr. Krzysztof Kieczka s.c.
Polityka prywatności